William Lilly’nin Astroloji öğrencilerine öğütleri

 

William Lilly’nin Astroloji öğrencilerine mektubu..

Sevgili arkadaşım,

Her kim olursan ol, yoğun çalışmalarımdan kolaylıkla istifade edebilmeni ve gözle görülemeyen ihtişamlı Tanrı’nın muhteşem ve takdire şayan faaliyetlerini alenen yansıtan, yıldızlar hakkındaki göksel bilgide ilerleme niyetinde başarılı olabilmeni diliyorum.

 1. Öncelikle, Yaradan’ı düşün ve takdir et ve ona müteşekkir ol;
 2. mütevaziliğini kaybetme ve ne kadar derin ve üstün olursa olsun, hiçbir doğal bilginin aklını başından alıp, hem gökteki hem de yeryüzündeki her  şeyi düzenleyen ve yöneten İlahi Gücü göz ardı etmene yol açmasına izin verme.
 3. Aksine, bilgin arttıkça, Yüce Tanrı’nın gücünü ve bilgeliğini daha da fazla takdir et ve kendini Tanrının lütfunu hak etmeye ada;
 4. ne kadar iman edersen, kendinden o kadar emin olacaksın ve Tanrı’ya ne kadar yakınlaşırsan, o kadar saf yargılarda bulunacaksın.
 5. Kibirden ve kendini beğenmişlikten uzak dur ve akılsız yaratıkların Tanrı’ya itaat etmedikleri, kendi mantıklarına ve tutkularına göre hareket ettikleri ya da mantıksız isteklerini Tanrı’nın iradesine teslim etmedikleri o eski zamanları hatırla.
 6. Ah ne yazık! Günahkarlık her yeri sardığında ve insanlar duygularına teslim olup, mantıklarını terk ettiklerinde, her yaratık, canlı ve zararlı şey asileşti ve Tanrı’nın emrine uymaz hale geldi.
 7. Sen Tanrı için ve onun prensipleri için dimdik dur;
 8. sonra da kendi asaletini düşün;
 9. yaratılan her şey, hem şimdikiler hem de gelecektekiler bu amaca hizmet etmek için yaratılır;
 10. Tanrı bu amaç doğrultusunda insanda vücut buldu:
 11. Tanrı sana ne  ayrıcalıklar, haklar ve menfaatler sağladı?
 12. Sen derin düşüncelerinle yıldızların hareketlerini ve kadrini idrak edensin; meleklerle konuşansın!;
 13. tüm yaratıkları yöneten ve tüm şeytani güçlere boyun eğdiren Tanrı’nın takdirini kazanansın!
 14. Öyleyse,  günahkarlığa kapılıp doğanı  mahvetme ya da kendini böylesi nimetlere layık olmayacak hale düşürme,
 15. ya da birkaç kusurlu zevk uğruna, Tanrı’nın korkusu aracılığıyla sana bahşettiği yüce güç, zafer ve kutsallıktan mahrum kalma.
 16. Tanrı’yı ve Tanrı’nın kulu olarak kendini düşündün; şimdi sana kendi başına uygulaman için vereceğim öğütleri kavra.
 17. Her gün gökyüzüyle irtibata geçtiğin için, zihnini ilahi varlığın imgesine göre eğit ve biçimlendir;
 18. tüm erdem lütuflarını öğren;  bu  konuda  yeterince  bilgi  sahibi ol;
 19. insancıl, nazik, sevecen ol; insanlar sana rahatça ulaşabilsinler;
 20. zavallı insanları sert bir yargıyla korkutup üzme; böylesi durumlarda kötü kaderlerini kademe kademe öğrenmelerine  imkan tanı;
 21. Tanrı’nın onlar hakkındaki yargılarını değiştirmesi için, bu insanları Tanrı’nın çağrısına yönelt;
 22. alçak gönüllü ol;
 23. eğitimli, uygar, ağırbaşlı insanlarla ilişki kur;
 24. başkalarının varlıklarına göz dikme;
 25. fakirlere hem para ver hem de bedava yargıda bulun;
 26. hiçbir dünyevi zenginliğin seni hatalı yargılara sürüklemesine ya da sanatın olan bu ilahi bilime gölge düşürmesine izin verme.
 27. İyi insanları sev; bu sanatı icra eden dürüst insanları takdir et.
 28. Genel kanıyla ters düşebilecek yargılarda bulunmaktan çekinme!
 29. Prensinin ölümüne dair yargıda bulunma;
 30. kendine uygun bir eş seç;
 31. çok sayıda arkadaşın olmasından neşe duy;
 32. mahkemelerden ve anlaşmazlıklardan uzak dur;
 33. aşırıya kaçma ve her bilimi öğrenmeye kalkışma;
 34. inançlı ve kararlı ol;
 35. inancına bağlı kal ve dostun da olsa düşmanın da olsa kimsenin sırlarını ortaya dökme.
 36. Herkese iyi yaşamalarını öğütle;
 37. sen de insanlara iyi örnek ol;
 38. dönemin modasına kapılma;
 39. ana vatanını sev;
 40. düşmanın bile olsa, kimseyi azarlama;
 41. hakkında kötü konuşulsa bile, sinirlenme;
 42. Tanrı hiçbir günahı cezasız bırakmaz; tüm kötülüklerin öcünü alır.

William Lilly       (11 May 1602 – 9 June 1681)      (Astroloji Büyük Üstadı)

Yukarıdaki metin orijinalinde aşağıda da olduğu gibi düz yazı şeklindedir. Ancak tavsiyeleri ve verdiği bilgileri tek tek inceleyebilmek için tarafımızdan maddeler haline getirilmiştir.

Yukarıdaki metni dinleyebilirsiniz.

Metnin Orijinalleri:

 

My Friend, whoever thou art, that with so much ease shalt receive the benefit of my hard studies, and doest intend to proceed in this heavenly knowledge of the stars; wherein the great and admirable works of the invisible and al-glorious God are so manifestly apparent.

In the first place, consider and admire thy Creator, and be thankful unto him, be thou humble, and let no natural knowledge, how profound or transcendant soever it be, elate thy mind to neglect that Divine Providence, by whose al-seeing order and appointment, all things heavenly and earthly have their constant motion: the more thy knowledge is enlarged, the more do thou magnify the power and wisdom of Almighty God, and strive to preserve thyself in his favour; for the more holy thou art, an

d more neer to God, the purer judgment thou shalt give. Beware of pride and self-conceit: and remember how that long ago, no irrational creature durst offend Man the Microcosm, but did faithfully serve and obey him; so long as he was Mr. of his own reason and passions, or until he subjected his Will to the unreasonable part. But, alas! when iniquity abounded, and man gave the reins to his own affection, and deserted reason, then every beast, creature, and outward harmful thing, became rebellious to his command. Stand fast oh, man ! to thy God: then consider thy own nobleness; how all created things, both present and to come, were for thy sake created; nay, for thy sake God became man: thou art that creature, who, being conversant with Christ, livest and reignest above the heavens, and sits above all power and authority. How many pre-eminences, privileges, advantages, hath God bestowed on thee? thou rangest above the heavens by contemplation, conceivest the motion and magnitude of the stars: thou talkest with angels, yea, with God himself: thou hast all creatures within thy dominion, and keepest the devils in subjection. Do not, then, for shame deface thy nature, or make thyself unworthy of such gifts, or deprive thyself of that great power, glory, and blessedness God hath allotted thee, by casting from thee his favour for possession of a few imperfect pleasures. Having considered thy God, and what thy self art, during thy being Gods servant; now receive instruction how in thy practice I would have thee carry thy self: As thou daily conversest with the heavens, so instruct and form thy mind according to the image of Divinity: learn all the ornaments of virtue, be sufficiently instructed therein: be humane, curteous, familiar to all, easie of access, afflict not the miserable with terror of harsh judgment; in such cases, let them know their hard fate by degrees; direct them to call on God to divert his judgments impending over them: be modest, conversant with the learned, civil, sober man, covet not an estate; give freely to the poor, both money and judgment: let no worldly wealth procure an erroneous judgment from you, or such that may dishonour the Art, or this divine Science: Love good men, cherish those honest men that cordially Study this Art: Be sparing in delivering Judgment against the Common-wealth thou livest in. Give not judgment of the death of your Prince; yet I know experimentally, that Reges subjacent legibus Stellarum [Kings are subject to the rule of the stars] : marry a wife of thy own, rejoyce in the number of thy friends, avoid law and controversie: in your study be totus in illis [all you can be] that you may be singulus in arte, be not extravagant or desirous to learn every Science, be not aliquid in omnibus [knowing little of everything]; be faithfull, tenacious, betray no ones secrets, no, no I charge you never divulge either friend or enemies trust committed to thy faith.. Instruct all men to live well: be a good example thy self; avoid the fashion of the times, love thy own native country; exprobrate no man, no not an enemy: be not dismaid, if ill spoken of, Conscientia mille testes [conscience has a thousand witnesses]; God suffers no sin unpunished, no lye unrevenged.

WILLIAM LILLY

Yukarıdaki orjinalinin Google tercümesi:

 

Dostum, kim olursan ol, bu kadar kolaylıkla benim sıkı çalışmalarımdan yararlanacak ve yıldızların bu göksel bilgisinde ilerlemeye niyetli değil; burada görünmez ve yüce Allah’ın büyük ve hayranlık uyandıran işleri çok açık bir şekilde ortadadır.

Her şeyden önce, Yaratıcını düşün ve ona hayran ol ve O’na şükret, alçakgönüllü ol ve ne kadar derin veya üstün olursa olsun hiçbir doğal bilginin, aklını, her şeyi gören emriyle O İlahi Takdir’i ihmal ederek sevindirme. ve tayin, gökteki ve yerdeki her şey sürekli hareket halindedir: ilmin ne kadar genişlerse, Yüce Allah’ın gücünü ve hikmetini o kadar çok büyütür ve O’nun lütfunda kendini korumaya çalışırsın; çünkü ne kadar kutsal ve Tanrı’ya ne kadar yakınsan, o kadar saf hüküm vereceksin. Gururdan ve kendini beğenmişlikten sakının: ve uzun zaman önce hiçbir irrasyonel yaratığın Mikrokozmos İnsan’ı gücendirmediğini, ona sadakatle hizmet ettiğini ve itaat ettiğini unutmayın; kendi aklının ve tutkularının Bay olduğu sürece veya İradesini mantıksız kısma tabi tutana kadar. Ama ne yazık ki! fesat çoğaldığında ve insan kendi sevgisine dizginleri verdiğinde ve aklı terk ettiğinde, her hayvan, mahlûk ve zahiri zararlı şey onun emrine isyan etti. Hızlı dur, adamım! Allah’ına: o zaman kendi asilliğini düşün; hem şimdiki hem de gelecekteki tüm yaratılmış şeyler nasıl da senin uğrunda yaratıldı; hayır, Tanrı senin uğrunda insan oldu: sen, Mesih’le konuşan, yaşayan ve göklerin üzerinde hüküm süren ve her türlü güç ve yetkinin üzerinde oturan o yaratıksın. Allah sana kaç üstünlük, ayrıcalık, üstünlük bahşetmiştir? Tefekkür ederek göklerin üzerinde yükselirsin, yıldızların hareketini ve büyüklüğünü kavrarsın: meleklerle, evet, Tanrı’nın kendisiyle konuşursun: tüm yaratıkları kendi egemenliğinde tutar ve şeytanları boyun eğdirirsin. O halde, utanarak tabiatınızı bozmayın veya kendinizi bu tür hediyelere layık görmeyin veya birkaç kusurlu zevke sahip olmak için sizden lütfunu alarak, Tanrı’nın size verdiği o büyük güç, ihtişam ve kutsamadan kendinizi mahrum etmeyin. Allah’ın kulu olduğun süre içinde Allah’ını ve nefsin ne olduğunu düşündükten sonra; şimdi öğretin, uygulamanızda benliğinizi nasıl taşıyacağımı öğrenin: Her gün göklerle konuştuğunuz gibi, zihninizi İlahi Vasfın suretine göre eğitin ve şekillendirin: erdemin tüm süslerini öğrenin, orada yeterince talimat alın: insancıl olun , anlayışlı, herkesin aşina olduğu, erişimi kolay, sefilleri sert yargılamanın dehşetiyle rahatsız etmeyin; bu gibi durumlarda, akıbetlerini derece derece bilmelerini sağlayın; onları, Tanrı’ya, kendilerine yaklaşan yargılarını saptırması için çağrıda bulunmaya yönlendirin: alçakgönüllü olun, bilgili, medeni, ayık adamla konuşun, bir mülke göz dikmeyin; yoksullara hem parayı hem de yargıyı özgürce verin: hiçbir dünyevi zenginlik sizden hatalı bir yargıya veya Sanata veya bu ilahi Bilime saygısızlık edecek bir yargıya varmasın: İyi insanları sevin, içtenlikle bu dürüst insanları besleyin Bu Sanatı İnceleyin: İçinde yaşadığın devlete karşı Hüküm vermekte temkinli davran. Prensinin ölümünü yargılama; yine de deneysel olarak biliyorum ki, Reges’in altındaki legibus Stellarum [Krallar yıldızların egemenliğine tabidir]: kendi eşinle evlen, arkadaş sayısından memnun ol, kanunlardan ve tartışmalardan kaçın: çalışmanda totus in illis [ tüm olabileceğiniz] arte’de tekil olabilmeniz, her Bilimi öğrenmek için aşırıya kaçmamanız veya istekli olmamanız, omnibus’ta sıvı olmama [her şeyden çok az şey bilmeniz]; sadık ol, inatçı ol, kimsenin sırrına ihanet etme, hayır, hayır, seni asla ifşa etmemeni emrediyorum, ne dosta ne düşmana inancına bağlı güven.. Bütün insanlara iyi yaşamayı öğret: kendine iyi bir örnek ol; zamanın modasından kaçının, kendi ülkenizi sevin; hiç kimseyi, ne düşmanı teşhir etmeyin: hakkında kötü konuşulursa yılgınlığa kapılmayın, Conscientia mille testis [vicdanın bin şahidi vardır]; Tanrı hiçbir günaha cezasız kalmaz, hiçbir günaha intikam alınmaz.

William Lilly

Kaynakça:

Metnin Türkçesinin bulunduğu siteler aşağıdadır:

Türkçel metin 1:

Türkçe metin 2: 

Türkçe metin 3:

 

Metnin İngilizce orjinallerinin bulunduğu siteler:

Metnin orijinal İngilizcesi1:

Metnin orijinal İngilizcesi 2: