Astroloji ve tasavvuf

İnsan, Dünyadaki en yüce varlıktır.

Kuran-ı Kerim’de 60 dan fazla Ayette Astrolojiye atıf yapılmaktadır. Yani Astroloji,  Kuranda ifadeye yardımcı olarak kullanılmıştır. 

Kuran-ı Kerim’de İnsan için “And olsun ki biz İnsan’ı en güzel şekilde yarattık” [95/4] diye yazılmıştır.

“Ne Varsa Alemde Örneği var Adem’de”  Hz Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin sözüdür.  Aynı Astrolojide olduğu gibi Tasavvufta da İnsan Alemler ile benzeştirilir.  İnsanın Alemler ile özdeşliği [Tevhid]  Astroloji vasıtası ile incelenebilir. 

Astroloji haritası, İnsan ile alemler arasındaki yakın ilişkiyi tasrif eder.  Buna doğum haritası denir. 

“İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Ölmeden önce ölünüz. {Mutu kable ente mutu}”  peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in hadisi.

“Bir ben var bende benden içeru”; Yunus Emre  bu dizesi ile , binlerce yıl önce yaşamış bilgelerin vurguladığı gibi; Kendini Bildiğini ifade etmiştir;

Ayrıca Yunus Emre, “Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır” diye de eklemiştir. 

(Kendini bilmeyen ansiklopedileri ezberlese aslında bir değeri yoktur )

Milattan Önceki dönem; “Gnoti Seaton!” {Kendini Bil!} Delfoi tapınağı girişinde yer alan kapı üstü yazısı. 

İnsan, Nefsine erebilirse Rabbine de erecektir. {Men Arefe Nefsehu, Fekad Arefe Rabbehu}.

Öyleyse;  Uyanmak, İçindeki Ben’i tanımak, Kendini Bilmek!, Nefsine Ermek ve Ölmeden önce ölmek,  deyimleri ne ifade eder? 

 

İnsan, kendisine şah damarından yakın [50/16] olan Allah’ın üflediği Ruh’u [2/30] ile tanışana kadar, Dünya’ya (Esfel-i Safilin’e) çok gelir, gider..   Ne zamanki Kendini Bilir; Uyanır, Ölmeden önce ölür, Nefsine Erer, işte o zaman Allah’ın Halifesi olma [2/30] yolculuğu başlar.   [Kuzey Düğüm-Güney Düğüm]

Astroloji ilimi İnsanlığa, idrak edilmesi mümkün olmayan  Allah’ın,  bütün isimleri öğrettiği [2/31] Adem neslinin, kendilerini bilmelerinde katkıda bulunur.

 

Kuran’dan Astroloji ile ilgili bazı örnekler:     Yorumcu.com       burclar.net