İlerletme haritaları * Progressler

İlerletme-Progres; doğum haritasının, seçilen progres-ilerletme tekniğine göre ilerletilmiş halidir.

İkincil ilerletme: 

(secondary progress) En çok kullanılandır.  1 yıl 1 gün tekniği olarak da bilinir.

Doğum anından sonraki her gün ilerletme olarak 1 yıla eşit olarak kabul edilir. 2 Temmuz 2000 doğan kişinin 3 Temmuz 2000 bulunduğu yer ve aynı doğum saatine göre çizilen ilerletme haritası çocuğun 2. yılını anlamaya yarar. Aynı şekilde doğumdan sonraki 22. gününde yani 24 Temmuz2000 tarihli harita ile 2022 olayları anlaşılır. Aralıktaki zaman dilimleri orantı ile bulunur.. Göksel elemanlar doğal seyirleri ve hareket hızları ile yansırlar. Bilgisayar programları bunları otomatik hesaplar.

Alttaki harita 51 gün yani 51 yıllık bir ilerletmedir. Kişinin 51 yaındaki haritasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güneş arkı ilerletmesi:

(Solar arc Progression) Yukarıdaki temel teknik aynıdır ancak haritadaki elemanlar sabitlenir. İlerletme sadece Güneşin pozisyonuna bağlı kalır. Doğum haritası kalıp şeklinde her yıl güneşin hızına göre bir derece kaydırılır. Aşağıdaki haritada göründüğü üzere dıştaki dizilim içteki ile yani doğum haritası ile aynıdır sadece 51 günlük yani 51 yıl ilerletme vardır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: İlerletme haritalarına kendi hali ve doğum haritası ile karşılaştırılmasına ayrı ayrı bakılmalıdır.